Na de behandeling wordt, onder begeleiding van de lactatiekundige, de baby meteen aangelegd aan de borst of krijgt een flesvoeding. Dan kunnen baby en moeder meteen wennen aan de nieuwe situatie. Ouders krijgen uitleg over de wondverzorging en instructie voor oefeningen zodat optimale genezing verkregen wordt. Tot slot wordt besproken wat ouders kunnen verwachten bij hun baby na de behandeling, wat een normale wondgenezing is en waar ze terecht kunnen bij vragen achteraf.

Een week na de behandeling komt de baby voor nacontrole terug. Hierbij wordt gekeken naar de wondgenezing en kunnen eventuele vragen beantwoord worden.